You Are Here: Home » Lịch cúp điện nước » LỊCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN 17/09/2014
LỊCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN 17/09/2014
17/09/2014 ĐL Liên Chiểu HMO Hòa An 10:00
12:00
ĐL Sơn Trà EHB Chợ Chiều 2 07:30
12:00
EK12 Thọ Quang 13:00
16:30
ĐL Cẩm Lệ VSW KDC Nguyễn tri Phương 07:30
17:00
ĐL Thanh Khê FOH Điện Biên Phủ 07:00
17:00
ĐL Hải Châu AF2 Lê Đình Dương, Triệu Nữ Vương 07:30
11:30
AG1 Trieu Nu Vuong 2 13:00
17:00

 

Scroll to top